Hơn 1 triệu tài liệu sẽ được phát hành

Hệ thống giúp người dùng trao đổi và mua bán tài liệu, sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất, giúp trải nghiệm được tốt hơn, mọi hoạt động trên website được minh bạch hóa, giúp quản lý và siết chặt những gì bạn đã chia sẻ!

Bắt đầu một tìm kiếm tài liệu bằng cách nhập vào ô tìm kiếm dưới đây!

Tìm kiếm tài liệu bạn cần như là : giáo án, bài giảng, đề thi, có trick,tips, v.v...

Đây là nơi

Nơi chia sẻ

Chia sẻ những gì bạn có, bán những gì bạn có và quan trọng là mua những gì bạn cần.

Mua bán

Mua những gì bạn cần, bán những gì bạn có

Bảo mật

Thanh toán nền tảng block chain, minh bạch và công khai và bảo mật

Giao lưu trao đổi

Giao lưu trao đổi trên cộng đồng của chúng tôi

Địa Lý

Địa Lý

Khoa Học

Khoa Học

Kỹ Thuật

Kỹ Thuật

Kinh Tế

Kinh Tế

Văn Học

Văn Học

Ngoại Ngữ

Ngoại Ngữ

Lịch Sử

Lịch Sử

Truyện

Truyện

Tôn giáo

Tôn giáo

Nấu ăn

Nấu ăn

Sinh học

Sinh học

Pháp luật

Pháp luật

Mới cập nhật

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 1 ngày trước

Số lần xem : 13

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 9.48 Mb

Số trang : 767

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 2 ngày trước

Số lần xem : 8

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 4.09 Mb

Số trang : 57

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 3 ngày trước

Số lần xem : 17

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.34 Mb

Số trang : 6

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 1 tuần trước

Số lần xem : 55

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.04 Mb

Số trang : 0

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 2 tuần trước

Số lần xem : 67

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.27 Mb

Số trang : 7

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 2 tuần trước

Số lần xem : 158

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.8 Mb

Số trang : 42

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 2 tuần trước

Số lần xem : 166

Số lượt tải xuống : 2

Kích thước : 0.16 Mb

Số trang : 1

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 2 tuần trước

Số lần xem : 72

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 1 Mb

Số trang : 55

Tags

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 2 tuần trước

Số lần xem : 70

Số lượt tải xuống : 2

Kích thước : 2.99 Mb

Số trang : 12

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 3 tuần trước

Số lần xem : 79

Số lượt tải xuống : 2

Kích thước : 2.19 Mb

Số trang : 56

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 3 tuần trước

Số lần xem : 79

Số lượt tải xuống : 2

Kích thước : 2.49 Mb

Số trang : 50

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 4 tuần trước

Số lần xem : 95

Số lượt tải xuống : 4

Kích thước : 0.15 Mb

Số trang : 7

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 4 tuần trước

Số lần xem : 87

Số lượt tải xuống : 1

Kích thước : 0.38 Mb

Số trang : 4

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 4 tuần trước

Số lần xem : 88

Số lượt tải xuống : 3

Kích thước : 0.21 Mb

Số trang : 15

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 4 tuần trước

Số lần xem : 100

Số lượt tải xuống : 2

Kích thước : 0.11 Mb

Số trang : 1

Tags

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 4 tuần trước

Số lần xem : 73

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.6 Mb

Số trang : 5

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 4 tuần trước

Số lần xem : 77

Số lượt tải xuống : 2

Kích thước : 6.85 Mb

Số trang : 1

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 1 tháng trước

Số lần xem : 86

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.36 Mb

Số trang : 2

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 1 tháng trước

Số lần xem : 99

Số lượt tải xuống : 4

Kích thước : 2.04 Mb

Số trang : 162

Danh Mục

Upload bởi

Upload vào lúc : 1 tháng trước

Số lần xem : 111

Số lượt tải xuống : 1

Kích thước : 3.83 Mb

Số trang : 10

Xem tất cả
Ứng dụng Tài liệu PDF trên android và IOS

Tải ứng dụng
Tài Liệu PDF ngay hôm nay!

Chúng tôi đã ra mắt ứng dụng tài liệu PDF trên cả Android và IOS giúp tải nghiệm đọc và tải tài liệu tốt hơn.