Danh mục : Khoa Học

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : hoa-duoc-2-de-thi-trac-nghiem.pdf

Số lần xem : 1260

Số lượt tải xuống : 28

Kích thước : 0.39 Mb

Số trang : 15

Tải xuống (0.39 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề thi trắc nghiệm hoá dược 2 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Phần 1. Chọn ý đúng nhất: bao gồm 83 câu hỏi từ 1-83
Phần 2. Trả lời ngắn gon: 84 ̣ -100

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải