Danh mục : Công nghệ thông tin

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : giao trinh sql(truong DHHUE).pdf

Số lần xem : 4524

Số lượt tải xuống : 6

Kích thước : 0.4 Mb

Số trang : 46

Tải xuống (0.4 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Giáo trình SQL Đại học huế trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Mục lục:
• Chương 1 giới thiệu tổng quan về SQL và một số khái cơ bản liên quan đến cơ sở dữ liệu quan hệ.
• Chương 2 được dành để bàn luận đến các câu lệnh thao tác dữ liệu bao gồm SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE, trong đó tập trung nhiều vào câu lệnh SELECT.
• Chương 3 trình bày một số câu lệnh cơ bản được sử dụng trong định nghĩa các đối tượng cơ sở dữ liệu.
• Một số vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu trong SQL được đề cập đến trong chương 4.
• Nội dung của chương 5 liên quan đến việc sử dụng thủ tục lưu trữ, hàm và trigger trong cơ sở dữ liệu.
• Trong chương cuối cùng, chương 6, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc một số vấn đề liên quan đến xử lý giao tác trong SQL
Ngoài sáu chương trên, phần phụ lục ở cuối giáo trình đề cập đến cơ sở dữ liệu mẫu được sử dụng trong hầu hết các ví dụ và một số hàm thường được sử dụng trong hệ quản trị SQL Server 2000 để bạn đọc tiện trong việc tra cứu.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải