Danh mục : Công nghệ thông tin

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : BaiGiang-PT-TKHDT-Thay Binh.pdf

Số lần xem : 115

Số lượt tải xuống : 3

Kích thước : 1.04 Mb

Số trang : 184

Tải xuống (1.04 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Các khái niệm hướng đối tượng
Tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa UML
UML trong tiến trình phát triển phần mềm
Mô hình hoá yêu cầu
Biểu đồ ca sử dụng
- Mô hình hoá khái niệm
- Biểu đồ hoạt động
- Biểu đồ trạng thái

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải