Danh mục : Toán học

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Toan_thuc_te_compressed.pdf

Số lần xem : 5040

Số lượt tải xuống : 12

Kích thước : 0.39 Mb

Số trang : 14

Tải xuống (0.39 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Chuyên đề Toán thực tế ôn thi vào lớp 10 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

DẠNG 1: CÁC BÀI TOÁN KHÔNG LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOẶC HỆ PHƯƠNG
TRÌNH
1.1. Các bài toán có mối quan hệ giữa các đại lượng biểu thị bằng bảng, biểu đồ …
Ví dụ: Bảng mô tả số cây ăn trái được trồng trên 5 cánh đồng. Nhìn vào bảng, em hãy
trả lời câu hỏi sau:
Loại cây ăn trái
Cánh đồng
A B C D
TÁO 687 764 897 540
CAM 811 913 827 644
LÊ 460 584 911 678
a/ Số cam cánh đồng A nhiều hơn số cam cánh đồng D là bao nhiêu cây?
b/ Cánh đồng nào có tỉ lệ trồng lê cao nhất? (ĐỀ MINH HỌA TS 10 2016 – 2017)

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải