Danh mục : Chưa phân loại

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : TỪ VỰNG HSK3 THEO TỪNG BÀI.pdf

Số lần xem : 812

Số lượt tải xuống : 20

Kích thước : 0.27 Mb

Số trang : 11

Tải xuống (0.27 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Từ vựng HSK 3 theo từng bài trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

BÀI 1
1. 周末 /zhōu mò / : cuối tuần
2. 打算 /dǎ suān / : (n): kế hoạch, (v): dự định
3. 跟 /gēn / : cùng, với 和 /hé / : và
4. 一直 /yī zhí / : mọi lúc
5. 游戏 /yóu xì / : trò chơi
6. 作业 /zuò yè / : bài tập
7. 着急 /zháo jí / : lo lắng, nóng lòng, lo âu
8. 复习 /fù xí / : ôn tập
9. 练习 /liàn xí / : luyện tập
10. 南方- 北方- 东方- 西方 : phương nam - phương bắc - phương đông - phương tây
11. 面包 /miàn bāo / : bánh mì
12. 带 /dài / : mang, đội
13. 地图 /dì tú / : cái bản đồ (lượng từ là 张)
...

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải