Danh mục : Kinh Tế

Upload vào lúc : 1 tháng trước

File gốc : SLIDE VHKD.pdf

Số lần xem : 184

Số lượt tải xuống : 1

Kích thước : 1.41 Mb

Số trang : 45

Tải xuống (1.41 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Slide văn hóa kinh doanh TMU trên điện thoại

Giới thiệu về tài liệu

Slide bài giảng học phần văn hóa kinh doanh

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải