Danh mục : Ngoại Ngữ

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : So_tay_kien_thuc_on_thi_vao_10_Tieng_Anh_compressed.pdf

Số lần xem : 1218

Số lượt tải xuống : 22

Kích thước : 3.2 Mb

Số trang : 84

Tải xuống (3.2 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Sổ tay kiến thức ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

PHẦN A. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ÔN THI VÀO LỚP 10
I. NGỮ ÂM
1. Nguyên tắc phát âm nguyên âm trong Tiêng Anh
2. Nguyên tắc phát âm phụ âm trong Tiếng Anh
3. Cách phát âm đuôi –s/es
4. Cách phát âm đuôi –ed
5. Một số quy tắc đánh dấu trọng âm với từ 2 âm tiết
II. NGỮ PHÁP
Chuyên đề 1. Cấu tạo từ và từ loại
Chuyên đề 2. Các từ loại cơ bản trong Tiếng Anh
Chuyên đề 3. Thì động từ
Chuyên đề 4. Các kiến thức liên quan đến động từ
Chuyên đề 5. Các loại câu
Chuyên đề 6. Các loại mệnh đề
Chuyên đề 7. Câu giao tiếp
Chuyên đề 8. Các cấu trúc khác
III. CÁC PHRASAL VERBS CẦN LƯU Ý TRONG CHƯƠNG
TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 9
PHẦN B: PHƯƠNG PHÁP LÀM MỘT SỐ DẠNG BÀI
QUAN TRỌNG
1. Phương pháp làm dạng bài hoàn thành câu
2. Phương pháp làm dạng bài tìm lỗi sai
3. Phương pháp làm dạng bài câu đồng nghĩa
4. Phương pháp làm dạng bài đọc hiểu

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải