Danh mục : Kinh Tế

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Giao trinh Ly thuyet Tai chinh tien te.pdf

Số lần xem : 1699

Số lượt tải xuống : 25

Kích thước : 2.46 Mb

Số trang : 191

Tải xuống (2.46 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Mục lục:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ
Chương 2: Những vấn đề cơ bản về tài chính
Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng
Chương 4: Ngân sách Nhà nước
Chương 5: Thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian
Chương 6: Tài chính doanh nghiệp
Chương 7: Hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
Chương 8: Lạm phát và chính sách tiền tệ
Chương 9: Quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải