Danh mục : Kinh Tế

Upload vào lúc : 1 tháng trước

File gốc : Giao trinh Ly thuyet Tai chinh tien te.pdf

Số lần xem : 55

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 2.46 Mb

Số trang : 191

Tải xuống (2.46 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Mục lục:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ
Chương 2: Những vấn đề cơ bản về tài chính
Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng
Chương 4: Ngân sách Nhà nước
Chương 5: Thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian
Chương 6: Tài chính doanh nghiệp
Chương 7: Hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
Chương 8: Lạm phát và chính sách tiền tệ
Chương 9: Quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!