Danh mục : Chưa phân loại

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Hang_hoa_-_Tien_te_-_Thi_truong_-_GDCD_-_Lop_11_compressed.pdf

Số lần xem : 311

Số lượt tải xuống : 3

Kích thước : 0.03 Mb

Số trang : 5

Tải xuống (0.03 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Bài tập trắc nghiệm : Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường - GDCD lớp 11 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Câu 1: Các vật phẩm được trở thành hàng hóa khi nào?
a. Do lao động tạo ra. b. Có công dụng nhất định.
c. Thông qua mua bán. d. Cả a, b, c đúng.
Câu 2: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?
a. Giá trị, giá trị sử dụng. b. Giá trị, giá trị trao đổi.
c. Giá trị trao đổi,giá trị sử dụng. d. Giá trịsử dụng.
Câu 3: Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến là gì?
a. Giá cả. b. Lợi nhuận.
c. Công dụng của hàng hóa. d. Số lượng hàng hóa.
Câu 4: Mục đích mà người tiêu dùng hướng đến là gì?
a. Giá cả. b. Lợi nhuận.
c. Công dụng của hàng hóa. d. Số lượng hàng hóa.
Câu 5: Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi?
a. 1m vải = 5kg thóc. b. 1m vải + 5kg thóc = 2 giờ.
c.1m vải = 2 giờ. d. 2m vải = 10kg thóc = 4 giờ.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải