Danh mục : Toán học

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Otomat_TinK29.pdf

Số lần xem : 1576

Số lượt tải xuống : 56

Kích thước : 0.08 Mb

Số trang : 4

Tải xuống (0.08 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề thi kết thúc học phần TinK29 môn thi : Ngôn ngữ hình thức và ô tô mát - Đại học khoa học Huế trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
LỚP TIN K29
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2007-2008
Môn thi: NGÔN NGỮ HÌNH THỨC VÀ ÔTÔMAT
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải