Danh mục : Toán học

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Otomat_TinK27_thi.pdf

Số lần xem : 862

Số lượt tải xuống : 15

Kích thước : 0.04 Mb

Số trang : 1

Tải xuống (0.04 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề thi kết thúc học phần TinK27 môn thi : Ngôn ngữ hình thức và ô tô mát - Đại học khoa học Huế trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
LỚP TIN K27
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2005-2006
Môn thi: NGÔN NGỮ HÌNH THỨC VÀ ÔTÔMAT
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải