Danh mục : Ngoại Ngữ

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : cac-de-luyen-thi.pdf

Số lần xem : 3128

Số lượt tải xuống : 105

Kích thước : 0.83 Mb

Số trang : 147

Tải xuống (0.83 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Bộ đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng anh (dạng đề 50 câu) có đáp án trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

PHẦN A: NGỮ ÂM
I. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại
II. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại
PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG
I. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu
II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau
PHẦN C: ĐỌC HIỂU
I. Đọc đoạn văn sau đó chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi
II. Chọn một đáp án trong số A,B,C hoặc D điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau
III. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp
PHẦN D: Viết
I. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi so với câu ban đầu, bằng từ gợi ý
II. Sử dụng từ trong ngoặc để viết lại các câu sau sao cho nghĩa câu không thay đổi

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải