Triet hoc

Upload bởi : chau Tuyen

Danh mục : Chưa phân loại

Upload vào lúc : 3 tuần trước

File gốc : Triet học.pdf

Số lần xem : 100

Số lượt tải xuống : 1

Kích thước : 1.25 Mb

Số trang : 23

Tải xuống (1.25 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Triet hoc trên điện thoại

Giới thiệu về tài liệu

PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN VỀ CON NGƯỜI VÀ BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI
TỪ ĐÓ, TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN VÀ LIÊN HỆ VỚI NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN CỦA BẢN THÂN VỀ VẤN ĐỀ NÀY

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải