Danh mục : Toán học

Upload vào lúc : 6 tháng trước

File gốc : tong-on-50-dang-toan-ky-thi-tot-nghiep-thpt-mon-toan.pdf

Số lần xem : 338

Số lượt tải xuống : 3

Kích thước : 7.44 Mb

Số trang : 0

Tải xuống (7.44 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Tổng ôn 50 dạng toán kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Tài liệu gồm 689 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Th.S Nguyễn Hoàng Việt, tổng ôn 50 dạng toán kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.
Bài 1. Phép Đếm 1.
Bài 2. Cấp Số Cộng – Cấp Số Nhân 8.
Bài 3. Sử Dụng Các Công Thức Liên Quan Đến Hình Nón 14.
Bài 4. Xét Sự Đơn Điệu Dựa Vào Bảng Biến Thiên 23.
Bài 5. Thể Tích Khối Lăng Trụ Đều 31.
Bài 6. Giải Phương Trình -Bất Phương Trình Logarit 40.
Bài 7. Sử Dụng Tính Chất Của Tích Phân 50.
Bài 8. Cực Trị Hàm Số 61.
Bài 9. Khảo Sát Hàm Số – Nhận Dạng Hàm Số, Đồ Thị 70.
Bài 10. Sử Dụng Tính Chất Của Logarit 82.
Bài 11. Tính Nguyên Hàm Bằng Cách Sử Dụng Tính Chất Của Nguyên Hàm 89.
Bài 12. Khái Niệm Số Phức 97.
Bài 13. Bài Toán Tìm Hình Chiếu Của Điểm Trên Mặt Phẳng Tọa Độ 104.
Bài 14. Xác Định Tâm, Bán Kính, Diện Tích, Thể Tích Của Mặt Cầu 115.
Bài 15. Xác Định Vectơ Pháp Tuyến Của Mặt Phẳng 124.
Bài 16. Phương Trình Đường Thẳng 131.
Bài 17. Xác Định Góc Giữa Hai Đường Thẳng, Đường Thẳng Và Mặt Phẳng, Hai Mặt Phẳng 141.
Bài 18. Đếm Số Điểm Cực Trị Dựa Vào Bảng Biến Thiên 156.
Bài 19. Tìm Giá Trị Lớn Nhất- Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Trên Một Đoạn 167.
Bài 20. Biến Đổi Biểu Thức Lôgarit 176.
Bài 21. Phương Trình, Bất Phương Trình Mũ Và Logarit 185.
Bài 22. Khối Trụ 192.
Bài 23. Liên Quan Giao Điểm Từ Hai Đồ Thị 203.
Bài 24. Nguyên Hàm Cơ Bản 217.
Bài 25. Toán Thực Tế Sử Dụng Hàm Mũ Và Lôgarit 226.
Bài 26. Tính Thể Tích Khối Lăng Trụ Đứng 236.
Bài 27. Tiệm Cận Của Đồ Thị Hàm Số 251.
Bài 28. Tính Chất Đồ Thị – Hàm Số – Đạo Hàm 260.
Bài 29. Ứng Dụng Tích Phân 271.
Bài 30. Các Phép Toán Số Phức 285.
Bài 31. Biểu Diễn Hình Học Của Số Phức 292.
Bài 32. Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Trong Không Gian 299.
Bài 33. Viết Phương Trình Mặt Cầu 305.
Bài 34. Phương Trình Mặt Phẳng Liên Quan Đến Đường Thẳng 312.
Bài 35. Tìm Véc-Tơ Chỉ Phương Của Đường Thẳng 322.
Bài 36. Tính Xác Suất Của Biến Cố Bằng Định Nghĩa 331.
Bài 37. Khoảng Cách Giữa Hai Đường Thẳng Chéo Nhau 349.
Bài 38. Tích Phân Cơ Bản (A), Kết Hợp (B) 371.
Bài 39. Tìm Tham Số Để Hàm Số Bậc 1 Trên Bậc 1 Đơn Điệu 395.
Bài 40. Khối Nón 416.
Bài 41. Lôgarit 435.
Bài 42. Max, Min Của Hàm Trị Tuyệt Đối Có Chứa Tham Số 454.
Bài 43. Phương Trình Logarit Có Chứa Tham Số 474.
Bài 44. Nguyên Hàm Từng Phần 494.
Bài 45. Liên Quan Đến Giao Điểm Của Hai Đồ Thị 513.
Bài 46. Tìm Cực Trị Của Hàm Số Hợp Khi Biết Đồ Thị Hàm Số 545.
Bài 47. Ứng Dụng Phương Pháp Hàm Số Giải Phương Trình Mũ Và Logarit 576.
Bài 48. Tích Phân Liên Quan Đến Phương Trình Hàm Ẩn 602.
Bài 49. Tính Thể Tích Khối Chóp Biết Góc Giữa Hai Mặt Phẳng 627.
Bài 50. Tính Đơn Điệu Của Hàm Số Liên Kết 652.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải