Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Chỉ Thị 06-CT-BKHĐT.pdf

Số lần xem : 129

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.95 Mb

Số trang : 6

Tải xuống (0.95 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Chỉ Thị 06/CT-BKHĐT trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

CHỈ THỊ
Về việc tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; ước cả năm đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước cả năm khoảng 4%. Tăng trưởng GDP ước cả năm đạt khoảng 8% (mục tiêu là 6-6,5%). Cùng với đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia 'được tích cực chỉ đạo triển
khai thực hiện. Công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm..
Đạt được kết quả nêu trên là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các Bộ, ban ngành Trung ương và các địa phương, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp về kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát
triển kinh tế đất nước.
Để đánh giá những thành tích, kết quả công tác năm 2022, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm xây dựng Chương trình công tác năm 2023, Bộ trưởng yêu cầu tất cả các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan khẩn trương tiến hành tổ chức tổng kết công tác năm 2022, xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của đơn vị như sau:
I. YÊU CẦU
1. Nêu bật những kết quả đã đạt được trong năm 2022; phân tích, đánh giá ưu, khuyết điểm; nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của những tồn tại, hạn chế; những bài học kinh nghiệm; đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện trong năm 2023; đề xuất, kiến nghị với cấp trên.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!