Danh mục : Hóa Học

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : De-thi-thu-TN-Hoa-2023-Bam-Sat-Minh-hoa-De-4-tailieupdf.com.pdf

Số lần xem : 1201

Số lượt tải xuống : 11

Kích thước : 0.45 Mb

Số trang : 6

Tải xuống (0.45 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề thi thử TN môn Hóa học năm 2023 bám sát đề mình họa - đề 4 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41. Magie tác dụng với khí clo sinh tạo thành sản phẩm là
A. MgCl. B. MgCl2. C. Mg2Cl. D. Mg(ClO)2.
Câu 42. Nhôm hiđroxit là chất rắn, màu trắng, kết tủa ở dạng keo. Công thức của nhôm hiđroxit là
A. AlCl3. B. Al2O3. C. Al(OH)3. D. Al(NO3)3.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải