Danh mục : Công nghệ thông tin

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Lap trinh truyen thong.pdf

Số lần xem : 922

Số lượt tải xuống : 4

Kích thước : 1.13 Mb

Số trang : 96

Tải xuống (1.13 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Lập trình truyền thông trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Tổng quan về lập trình truyền thông
Mục đích
Chương này nhằm cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về các vấn đề có
liên quan trong lập trình truyền thông
Yêu cầu
Sau khi hoàn tất chương này, bạn có thể:
Giải thích được Cơ chế giao tiếp liên quá trình (Inter-Process Communication ) là gì.
Mô tả chức năng, nhiệm vụ của các tầng trong mô hình OSI.
Định nghĩa về giao thức và biện luận được sự cần thiết của giao thức trong truyền thông .
Mô tả về bộ giao thức TCP/IP.
Định nghĩa mô hình Client – Server.
Phân biệt được 2 chế độ giao tiếp: Nghẽn và Không nghẽn.
Phân biệt được các kiểu kiến trúc chương trình.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải