Danh mục : Công nghệ thông tin

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : giao trinh ngon ngu C#.pdf

Số lần xem : 367

Số lượt tải xuống : 6

Kích thước : 2.93 Mb

Số trang : 389

Tải xuống (2.93 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Giáo trình ngôn ngữ C# trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Tham Khảo
Giáo trình “Ngôn ngữ Lập trình C#” được biên dịch và tổng hợp từ:
Programming C#, Jesse Liberty, O’Reilly.
C# in 21 Days, Bradley L.Jones, SAMS.
Windows Forms Programming with C#, Erik Brown, Manning.
MSDN Library – April 2002.

Quy ước
Giáo trình sử dụng một số quy ước như sau:
Các thuật ngữ được giới thiệu lần đầu tiên sẽ in nghiêng.
Mã nguồn của chương trình minh họa dùng font Verdana -10.
Các từ khóa của C# dùng font Verdana-10, đậm hoặc Verdana-10, bình thường.
Tên namspace, lớp, đối tượng, phương thức, thuộc tính, sự kiện... dùng font Verdana-10.
Kết quả của chương trình xuất ra màn hình console dùng font Courier New-10.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải