Danh mục : Công nghệ thông tin

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Java TheGioiEbook.pdf

Số lần xem : 504

Số lượt tải xuống : 8

Kích thước : 0.47 Mb

Số trang : 239

Tải xuống (0.47 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Bài giảng Java trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Các đặc trưng của Java
Đơn giản
Hướng đối tượng
Độc lập phần cứng
Mạnh
Bảo mật
Phân tán
Đa luồng
Động

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải