Danh mục : Toán học

Upload vào lúc : 9 tháng trước

File gốc : de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-nam-2023-mon-toan-so-gddt-quang-binh_compressed.pdf

Số lần xem : 1055

Số lượt tải xuống : 4

Kích thước : 0.21 Mb

Số trang : 5

Tải xuống (0.21 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán sở GD&ĐT Quảng Bình trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình (mã đề 001); kỳ thi được diễn ra vào chiều thứ Sáu ngày 05 tháng 05 năm 2023.

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán sở GD&ĐT Quảng Bình:
+ Có bao nhiêu cặp số nguyên dương x y sao cho ứng với mỗi giá trị nguyên dương của y có không quá 15 giá trị nguyên dương của x thỏa mãn 2 2 5 3 53 log (3 36) log (12) log x xy y.
+ Cho khối nón tròn xoay có đường cao h = 20cm, bán kính đáy r = 25cm. Mặt phẳng (P) đi qua đỉnh của khối nón và cách tâm O của đáy khối nón một khoảng bằng 12cm. Khi đó diện tích thiết diện của khối nón cắt bởi mặt phẳng (P) bằng?
+ Trong không gian Oxyz cho mặt cầu 22 Sx y z x y z 6 4 2 11 0 và điểm M (0;-2;1). Gọi 1 d 2 d 3 d là ba đường thẳng thay đổi không đồng phẳng cùng đi qua điểm M và lần lượt cắt mặt cầu (S) tại điểm thứ hai là A B C. Thể tích của tứ diện MABC đạt giá trị lớn nhất bằng?

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải