Danh mục : Chưa phân loại

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : De_kiem_tra_HK_II_nam_hoc_2018_-_2019_mon_GDCD_ma_de_325_-_Lop_11_compressed.pdf

Số lần xem : 156

Số lượt tải xuống : 3

Kích thước : 0.03 Mb

Số trang : 5

Tải xuống (0.03 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề kiểm tra HKII môn GDCD lớp 11 mã đề 325 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Câu 1: Nếu phát hiện một người nước ngoài có hành vi xúc phạm truyền thống văn hóa Việt Nam, em sẽ chọn cách
ứng xử nào sau đây?
A. Nói cho bạn bè biết về hành vi đó.
B. Làm ngơ vì khả năng nói tiếng nước ngoài của mình kém.
C. Không quan tâm, vì bản thân không có quyền cấm họ.
D. Tìm người phiên dịch để nhắc nhở họ và yêu cầu họ chấm dứt ngay hành vi đó.
Câu 2: Lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc là?
A. Toàn dân. B. Đảng và Nhà nước.
C. Đảng, Nhà nước và nhân dân. D. Quân đội nhân dân, công an nhân dân.
Câu 3: Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại là nhằm
A. sẵn sàng đối thoại với các nước về kinh tế.
B. mở rộng hợp tác về kinh tế.
C. tích cực tham gia vào các diễ n đàn và hoạt động của thế giới.
D. phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.
Câu 4: Cơ sở sản xuất của gia đình B với dây chuyền sản xuất lạc hậu nên không có năng lực cạnh tranh với các
doanh nghiệp khác. Em hãy giúp gia đình B lựa chọn giải pháp tốt nhất trong các giải pháp sau?
A. Thu hút lao động có tay nghề cao.
B. Cố gắng tìm nguồ n đầu tư để đổi mới dây chuyền sản xuất tiên tiến.
C. Chấm dứt hoạt động sản xuất, chuyển sang lĩnh vực khác.
D. Tiếp tục duy trì sản xuấ t như bình thường mặc dù lợi nhuận thu về rất thấp.
Câu 5: M tình cờ phát hiện một nhóm người lợi dụng việc góp ý, sửa đổi Hiến Pháp để tuyên truyền chống phá Nhà
nước. M cần chọn cách làm nào sau đây?
A. Báo cơ quan công an. B. Không quan tâm vì đó là việc của người lớn.
C. Bí mật theo dõi. D. Khuyên họ không nên tuyên truyền.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải