Danh mục : Chưa phân loại

Upload vào lúc : 9 tháng trước

File gốc : De_kiem_tra_HK_I_nam_hoc_2017_-_2018_mon_GDCD_Truong_THPT_Phu_Quoc_ma_456_-_Lop_11_compressed.pdf

Số lần xem : 102

Số lượt tải xuống : 2

Kích thước : 0.04 Mb

Số trang : 4

Tải xuống (0.04 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề kiểm tra HKI môn GDCD năm học 2018-2018-Sở GDĐT Kiên Giang trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

I. Phần trắc nghiệm ( 7 điểm)
Câu 1: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm:
A. Giành lợi nhuận
B. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ
C. Giành nguyên liệu
D. Đạt năng suất lao động cao
Câu 2: Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thõa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua
A. phân phối và sử dụng B. sản xuất và tiêu dùng
C. quá trình lưu thông D. trao đổi mua, bán
Câu 3: Thị trường bao gồm những yếu tố cơ bản nào?
A. Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa B. Hàng hóa, tiền tệ, người mua và người bán
C. Giá cả , hàng hóa, người mua, người bán D. Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả
Câu 4: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, “cạnh tranh” dùng để gọi tắt cho cụm từ nào sau đây?
A. Cạnh tranh sản xuất B. Cạnh tranh chính trị
C. Cạnh tranh kinh tế D. Cạnh tranh văn hóa
Câu 5: Chị A may một cái áo mất 5 h, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để may một chiếc áo là 4 h. Vậy chị A bán chiếc áo ra thị trường với giá tương ứng với 4 h thì sẽ:
A. hòa vốn B. lời ít C. thua lỗ D. lời nhiều

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải