Danh mục : Chưa phân loại

Upload vào lúc : 9 tháng trước

File gốc : De_kiem_tra_HK_I_nam_hoc_2017_-_2018_mon_GDCD_Truong_THPT_Phu_Quoc_-_Lop_11_compressed.pdf

Số lần xem : 113

Số lượt tải xuống : 3

Kích thước : 0.03 Mb

Số trang : 4

Tải xuống (0.03 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề kiểm tra HKI môn GDCD 11 năm học 2017-2018 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

I. Phần trắc nghiệm ( 7 điểm)
Câu 1: Sau khi thu hoạch lúa, bà A đem lúa bán được 3 triệu đồng, bà A dùng tiền đó để mua chiếc xe
đạp cho con trai đi học . Trường hợp này tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?
A. Phương tiện cất trữ B. Thước đo giá trị
C. Phương tiện lưu thông D. Phương tiện thanh toán
Câu 2: Thị trường bao gồm những yếu tố cơ bản nào?
A. Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả B. Hàng hóa, tiền tệ, người mua và người bán
C. Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa D. Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán
Câu 3: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm:
A. Giành nguyên liệu
B. Giành lợi nhuận
C. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ
D. Đạt năng suất lao động cao
Câu 4: Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào
A. nội dung của thành phần kinh tế B. hình thức sử dụng về tư liệu sản xuất
C. hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất D. biểu hiện của thành phần kinh tế

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải