Danh mục : Văn Học

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : VIỆT NAM Máu Lửa Quê Hương Tôi - Hoành Linh Đỗ Mậu.pdf

Số lần xem : 498

Số lượt tải xuống : 5

Kích thước : 5.48 Mb

Số trang : 880

Tải xuống (5.48 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Việt Nam máu lửa quê hương tôi trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Đó là một thời kỳ đầy đau thương của đất nước. Đó là khi người Pháp nhân danh nền văn minh Thiên Chúa giáo để “khai hóa”, xâm lăng và đô hộ đất nước Việt Nam cho đến ngày nay, khi người Cộng Sản nhân danh cách mạng vô sản chuyên chính để “giải phóng”, khống chế và bạo quản dân tộc Việt Nam.
Tôi đã sống một giai đoạn của thời kỳ đó không những như một nhân chứng mà còn may mắn được tham dự tích cực vào một số biến chuyển và hoạt động sát cánh với một số nhân vật lịch sử. Trên con đường ba mươi năm sống và hoạt động đó, tôi chỉ có một tâm nguyện: ấm no và an vui cho đồng bào

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải