Danh mục : Ngoại Ngữ

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : scribd.vpdfs.com_tuyen-tap-tu-vung-trong-tam-tieng-anh-8.pdf

Số lần xem : 429

Số lượt tải xuống : 2

Kích thước : 1.3 Mb

Số trang : 45

Tải xuống (1.3 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Tuyển tập từ vựng trọng tâm tiếng anh 8 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

UNIT 1. MY FRIENDS
UNIT 2. MAKING ARRANGEMENTS
UNIT 3. AT HOME
UNIT 4. OUR PAST
Unit 5: STUDY HABITS
UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB
UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD
UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
UNIT 9: A FIRST AID COURSE
UNIT 10: RECYCLING
UNIT 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
UNIT 12: A VACATION ABROAD
UNIT 13: FESTIVALS
UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD
UNIT 15: COMPUTERS
UNIT 16: INVENTIONS

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải