Danh mục : Toán học

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Bồi-dưỡng-năng-lực-tự-học-Toán-8-HH-1-đã chuyển đổi.pdf

Số lần xem : 462

Số lượt tải xuống : 2

Kích thước : 1.77 Mb

Số trang : 129

Tải xuống (1.77 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Bồi dưỡng năng lực tự học toán 8 Hình học trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống “Trong tam giác vuông, …. bằng nửa cạnh huyền”
a. Đường trung tuyến ứng với cạnh huyền
b. Đường trung trực ứng với cạnh huyền
c. Đường cao ứng với cạnh huyền
d. Đường phân giác ứng với cạnh huyền

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải