Danh mục : Chưa phân loại

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Chinh_sach_tai_nguyen_va_bao_ve_moi_truong_-_GDCD_-_Lop_11_compressed.pdf

Số lần xem : 222

Số lượt tải xuống : 2

Kích thước : 0.03 Mb

Số trang : 5

Tải xuống (0.03 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Câu hỏi trắc nghiệm : CHính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường - GDCD lớp 11 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Câu 1: Tài nguyên thiên nhiên thường chia làm mấy loại?
a. Ba loại: Không thể phục hồi, có thể phục hồi và vô tận
b. Ba loại: Khoáng sản, đất đai, động thực vật
c. Ba loại: Không thể phục hồi, có thể phục hồi và khoáng sản.
d. Ba loại: Đất đai, động vật, thực vật
Câu 2: Vấn đề nào dưới đây cần tất cả các nước cùng cam kết thực hiện thì mới có thể
được giải quyết triệt để?
a. Phát hiện sự sống ngoài vũ trụ b. Vấn đề dân số trẻ
c. Chống ô nhiễm môi trường d. Đô thị hóa và việc làm
Câu 3: Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất?
a. Đốt và xả khí lên cao b. Chôn sâu
c. Đổ tập trung vào bãi rác d. Phân loại và tái chế

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải