Danh mục : Công nghệ thông tin

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : nf3_tutorial_vietnamese.pdf

Số lần xem : 462

Số lượt tải xuống : 5

Kích thước : 0.45 Mb

Số trang : 18

Tải xuống (0.45 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Hướng dẫn thực hiện dạng chuẩn 3NF trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Đây là một hướng dẫn rất ngắn gọn giành cho những người mới bắt đầu bước vào lĩnh vực chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Vì rất khó để diễn tả bằng lời nên tôi dùng nhiều nhất có thể các hình ảnh, biểu đồ.
Để trình bày các qui tắc chính trong quá trình chuẩn hóa, tôi dựa theo ví dụ cổ điển về Hóa đơn (Invoice) và chuẩn hóa nó về dạng 3NF (Third Normal Form). Trong quá trình đó, chúng ta sẽ hình thành Sơ đồ liên kết thực thể (Entity Relationship Diagram - ERD) cho cơ sở dữ liệu.
Chú ý: Đây không phải là hướng dẫn chi tiết để thiết kế và thực thi một cơ sở dữ liệu thực tế. Bạn không phải làm theo tuyệt đối như các hình minh họa vì nó chỉ minh họa cho việc các dữ liệu thô được sắp xếp lại như thể nào trong quá trình chuẩn hóa.
Có thể có người không thích cách đó. Tôi cũng không trình bày các vấn đề liên quan đến điểm lợi, hại của việc chuẩn hóa. Ai quan tâm đến các chủ đề đó, xin xem danh sách tham khảo ở cuối tài liệu này.
Thường thì khi ai đó bắt tay vào thiết kế CSDL, trong đầu anh/cô ta đã có một mô hình chuẩn hóa phần nào rồi – chuẩn hóa là một cách tự nhiên để nhận ra mối quan hệ của dữ liệu và không cần kiến thức đặc biết về toán học, tập hợp … Trong thực tế, nhiều khi còn phải “phi chuẩn hóa” (de-normalize) CSDL – nhưng vấn đề này nằm ngoài nội dung bài viết.
Để bắt đầu: Trước tiên, xin nhớ nằm lòng 3 qui tắc sau về các dạng chuẩn. Nhớ trước, bạn sẽ hiểu sau:
1. Không có phần tử/nhóm các phần tử lặp.
2. Không có phụ thuộc hàm không đầy đủ vào khóa ứng cử.
3. Không có phụ thuộc hàm vào các thuộc tính không khóa.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải