Danh mục : Công nghệ thông tin

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Chap4.pdf

Số lần xem : 298

Số lượt tải xuống : 3

Kích thước : 0.65 Mb

Số trang : 17

Tải xuống (0.65 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Giáo trình trí tuệ nhân tạo - Chương 4 - Tìm kiếm Hueristic trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Nội dung chính: Tiếp theo các chiến lược tìm kiếm hình thức trong không gian trạng thái, chương này giới thiệu các chiến lược tìm kiếm mang tính không hình thức – tìm kiếm heuristic. Không gian tìm kiếm của các bài toán luôn có xu hướng tăng lên theo hàm mũ, nên tìm kiếm heuristic là một công cụ chủ yếu để xử lý sự bùng nổ tổ hợp này. Nội dung chương IV giới thiệu hai thuật toán heuristic cơ bản là: tìm kiếm tốt nhất đầu tiên (best first search) và tìm kiếm leo núi (hill climbing), sau đó chú trọng vào việc phân tính hành vi của các thuật toán heuristic trên không gian, xem xét các đặc tính có thể chấp nhận được, tính đơn nhất và khả năng cung cấp thông tin của một heuristic.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải