Danh mục : Công nghệ thông tin

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Chap3.pdf

Số lần xem : 495

Số lượt tải xuống : 3

Kích thước : 0.55 Mb

Số trang : 19

Tải xuống (0.55 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Giáo trình trí tuệ nhân tạo - Chương 3 - Các cấu trúc và chiến lược dùng cho việc tìm kiếm trong không gian trạng thái trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Nội dung chính : Trong chương này, chúng ta giới thiệu về lý thuyết của việc tìm kiếm
trong không gian trạng thái. Để thiết kế và thực hiện thành công các thuật toán tìm kiếm,
người lập trình phải có khả năng phân tích và dự đoán hành vi của chúng. Lý thuyết tìm
kiếm trong không gian trạng thái (state space search) là công cụ cơ bản để giải quyết vấn đề
này. Nội dung chương III sẽ trình bày định nghĩa về không gian trạng thái, giới thiệu một số
các ví dụ minh họa việc mô tả vấn đề dùng lý thuyết đồ thị, nêu ra hai hướng tìm kiếm trong
không gian trạng thái (hướng dữ liệu và hướng mục tiêu) và tập trung phân tích các chiến
lược chủ yếu dùng cho việc tìm kiếm trên không gian trạng thái đồ thị như: tìm kiếm rộng,
tìm kiếm sâu, tìm kiếm sâu đào sâu nhiều lần, … Phần cuối chương cũng đề cập đến việc
dùng không gian trạng thái để biểu diễn quá trình suy luận bằng phép tính vị từ trên đồ thị
AND/OR.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải