Danh mục : Sinh học

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : De-cuong-on-tap-HK2-SINH-11-nam-22-23-tailieupdf.com.pdf

Số lần xem : 260

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.3 Mb

Số trang : 10

Tải xuống (0.3 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề Cương ôn tập KHII môn Sinh học lớp 11 năm học 2022-2023 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:
- Sinh trưởng và phát triển ở động vật
- Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
- Sinh sản vô tính ở thực vật
- Sinh sản hữu tính ở thực vật.
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:
- Làm bài trắc nghiệm
- Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tiễn.
- Rèn luyện tư duy, kĩ năng quan sát, suy luận và so sánh.
2. NỘI DUNG
2.1. Các dạng câu hỏi định tính:
- Trình bày các khái niệm sinh trưởng, phát triển, biến thái ở động vật.
- Phân biệt phát triển không qua biến thái với phát triển qua biến thái, phát triển qua biến thái hoàn toàn và phát triển qua biến thái không hoàn toàn, lấy ví dụ minh họa từng kiểu.
- Kể tên các hoocmon, nơi sản sinh các hoocmon, tác dụng của từng hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật có xương sống.
- Kể tên các hoocmon, nơi sản sinh các hoocmon, tác dụng của từng hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật không xương sống.
- Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật như thế nào?
- Trình bày các biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật, con người.
- Trình bày khái niệm sinh sản, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính ở thực vật.
- Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật.
- Trình bày khái niệm thụ phấn, thụ tinh, thụ tinh kép.
- Phân biệt các hình thức thụ phấn ở thực vật.
- Trình bày nguồn gốc của hạt, quả.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!