Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : 116_BTNMT-PC_522522.pdf

Số lần xem : 367

Số lượt tải xuống : 1

Kích thước : 0.38 Mb

Số trang : 5

Tải xuống (0.38 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Công văn 116/BTNMT-PC ngày 07/01/2022 về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Lào Cai do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021, sau khi nghiên cứu, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

1. Tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 có quy định: “1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;

b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng”.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải