Danh mục : Toán học

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : chuyen_de_menh_de_tap_hop_compressed.pdf

Số lần xem : 220

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.38 Mb

Số trang : 14

Tải xuống (0.38 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Chuyên đề : Mệnh đề - Tập hợp - Toán lớp 10 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. MỆNH ĐỀ
1. Mệnh đề: là một khẳng định hoặc là đúng hoặc là sai và không thể vừa đúng vừa sai.
Ví dụ: • “2 + 3 = 5” là MĐ đúng.
• “Mệt quá!” không phải là MĐ. 2 là số hữu tỉ” là MĐ sai.
2. Mệnh đề chứa biến
Ví dụ: Cho khẳng định “2 + n = 5”. Khi thay mỗi giá trị cụ thể của n vào khẳng định trên thì ta được một mệnh đề. Khẳng định có đặc điểm như thế được gọi là mệnh đề chứa biến.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!