Danh mục : Toán học

Upload vào lúc : 6 tháng trước

File gốc : TOAN_HOC_-_40_CAU_HOI_TRAC_NGHIEM_VE_MENH_DE_compressed.pdf

Số lần xem : 46

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 1.61 Mb

Số trang : 8

Tải xuống (1.61 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Chủ đề : Mệnh đề - Tập hợp - Toán lớp 10 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

1. Mệnh đề:
Mệnh đề là một khẳng định hoặc là đúng hoặc là sai và không thể vừa đúng vừa sai.
Vi dụ: “2+3=5 ” là MĐ đúng.
“2 là số hữu tỉ” là MĐ sai.
“Mệt quá!” không phải là MĐ.

2. Mệnh đề chứa biến
Ví dụ: Cho khẳng định “2+n=5 ”. Khi thay mỗi giá trị cụ thể của n vào khẳng định trên thì ta được một mệnh đề. Khẳng định có đặc điểm như thế được gọi là mệnh đề chứa biến.

3. Phủ định của một mệnh đề
Phủ định của mệnh đề P ký hiệu là P là một mệnh đề thoả mãn tính chất nếu P. đúng thì P sai, còn nếu P sai thì P đúng.
Ví dụ: P : “3 là số nguyên tố” thì P : “3 không là số nguyên tố”.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!