Danh mục : Công nghệ thông tin

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : chuong4a-luong.pdf

Số lần xem : 304

Số lượt tải xuống : 4

Kích thước : 0.4 Mb

Số trang : 15

Tải xuống (0.4 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Chương 4A - Luồng trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Mô hình thực thi trong chương 3 giả sử rằng một quá trình là một chương trình đang thực thi với một luồng điều khiển. Nhiều hệ điều hành hiện đại hiện nay cung cấp các đặc điểm cho một quá trình chứa nhiều luồng (thread) điều khiển. Trong chương này giới thiệu các khái niệm liên quan với các hệ thống máy tính đa luồng, gồm thảo luận Pthread API và luồng Java.
Chúng ta sẽ xem xét nhiều vấn đề có liên quan tới lập trình đa luồng và nó ảnh hưởng như thế nào đến thiết kế của hệ điều hành. Cuối cùng, chúng ta sẽ khám phá nhiều hệ điều hành hiện đại hỗ trợ luồng tại cấp độ nhân như thế nào.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải