Danh mục : Ngoại Ngữ

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : cac-loai-cau-trong-tieng-anh_compressed.pdf

Số lần xem : 159

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.13 Mb

Số trang : 5

Tải xuống (0.13 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Các loại câu trong tiếng Anh - Tiếng Anh lớp 10 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

1. Phân loại theo cấu trúc ngữ pháp
a. Simple sentences (câu đơn)
– Là câu chỉ có một mệnh đề độc lập.
 We were sorry. We left. We did not meet all the guests.
 We felt the disappointment of our friends at our early departure.
– Câu đơn không phải là câu ngắn mà nó chỉ thể hiện một ý chính.
– Một câu đơn có thể có nhiều hơn một chủ ngữ
 John and Mary were sorry.
– Một câu đơn có thể có nhiều động từ
 John ate peanuts and drank coffee.b. Compound sentences (câu ghép)
– Là câu chứa từ hai mệnh đề độc lập trở lên, diễn tả các ý chính có tầm quan trọng ngang nhau.
– Chúng ta sử d ng các cách sau để nối hai mệnh đề:

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!