Danh mục : Ngoại Ngữ

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : 12_thi_thuong_su_dung_trong_Tieng_Anh_compressed.pdf

Số lần xem : 150

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.15 Mb

Số trang : 5

Tải xuống (0.15 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc 12 Thì thường sử dụng trong tiếng Anh - Tiếng Anh lớp 10 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN SIMPLE PRESENT
VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG
 Khẳng định: S + Vs/es + O
 Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V +O
 Nghi vấn: DO/DOES + S + V+ O ?
VỚI ĐỘNG TỪ TOBE
 Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + O
 Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O
 Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O
Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently.
Cách dùng:
1. Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên.
Ví dụ: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
2. Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.
Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle.
I get up early every morning.
Lưu ý: ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là: O, S, X, CH, SH.
3. Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!