Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Thông Báo 5418-TB-TCHQ.pdf

Số lần xem : 96

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.13 Mb

Số trang : 4

Tải xuống (0.13 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Thông Báo  5418/TBB-TCHQ trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5418/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;
Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số BHF-GDC/XDTMS7 ngày 18/10/2022 của Công ty TNHH BHFLEX VINA, mã số thuế: 2500506479;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,
Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:
1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:
Tên thương mại: S-200 WEF10
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mực in màu trắng đóng rắn bằng nhiệt S-200WEF10 dùng để in thông số kỹ thuật lên bản mạch in (lọ = 0.5kg)
Ký, mã hiệu, chủng loại: S-200 WEF10 Nhà sản xuất: TAIYO INK MFG. CO., (KOREA)LTD

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:
- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học, hàm lượng tính trên trọng lượng:
Tên hóa chất Số CAS Hàm lượng (%)
Titanium dioxide 13463-67-7 30 ~ 40
1 -Methoxy-2-propyl acetate 108-65-6 1 ~ 5
Diethylene glycol monoethyl ether acetate 112-15-2 10 ~ 15
Dung môi naphtha (petroleum), light aroma 64742-95-6 0.3 ~ 1
Nhựa Epoxy & Khác 30 ~ 40
Aluminum Hydroxide 21645-51-2 1 ~ 5
Amorphous Silica 112945-52-5 1 ~ 5
Silicon Dioxide 7631-86-9 1 ~ 5
Talc không chứa sợi a-mi-ăng 14807-96-6 10 ~ 15
- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:
+ Bước 1: Làm sạch bảng mạch in bằng hóa chất
+ Bước 2: Dùng mực S-200 WEF10 in chữ lên bảng mạch in
+ Bước 3: Sấy khô
- Thông số kỹ thuật:
+ Chất lỏng màu trắng, nhớt, có mùi nhẹ
+ pH: 8.9 , không tan trong nước
+ Nhiệt độ sôi: 145.8 độ C
+ Độ nhớt: 250 Ps
+ Áp suất hơi: 0.000138
+ Trọng lượng riêng: 1.6
+ Hệ số phân vùng (n-Octanol / Nước): -0.52 ở 25 độ C
+ Nhiệt độ tự bốc cháy: 315 độ C
- Công dụng theo thiết kế: In số linh kiện, vị trí, hướng, tên sản phẩm và các ký hiệu khác lên PCB

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!