Danh mục : Lịch Sử

Upload vào lúc : 5 tháng trước

File gốc : Noi-dung-on-tap-Lich-su-12-HK2-nam-22-23-tailieupdf.com.pdf

Số lần xem : 68

Số lượt tải xuống : 1

Kích thước : 0.39 Mb

Số trang : 10

Tải xuống (0.39 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Nội dung ôn tập Lịch sử 12 HKII năm học 2022-2023 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:
* Lịch sử thế giới 1945 – 2000
- Quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh (1945 – 2000).
- Liên Xô, Đông Âu (1945 - 1991) và Liên Bang Nga (1991 - 2000)
- Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ la tinh.
- Các nước Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)
- Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế Toàn cầu hóa
* Lịch sử Việt Nam 1919 – 1930
- Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925
- Phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930
* Lịch sử Việt Nam 1930 – 1945
- Phong trào cách mạng 1930-1935
- Phong trào cách mạng 1936-1939
- Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).
* Lịch sử Việt Nam 1945 – 1954
- Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, đường lối kháng chiến của Đảng
- Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16, chiến dịch Việt Bắc 1947, chiến dịch Biên giới 1950, Chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954, Chiến dịch Điện biên phủ 1954.
- Đại hội Đảng II
- Hiệp định Giơnevơ 1954
* Lịch sử Việt Nam 1954 – 1975
- Tình hình và nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevo
- Miền Nam chiến đấu chống các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ
- Các chiến thắng : Đồng Khởi 1959 – 1960, Tổng tiến công Xuân 1968, Tổng tiến công 1972, Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 1972.
- Hiệp định Pari 1973
- Giải phóng hoàn toàn miền Nam 1973-1975.
* Lịch sử Việt Nam 1975-2000.
- Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ năm 1975.
- Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH.
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:
- Kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản để trả lời câu hỏi trắc nghiệm ở các mức độ khác nhau.
- Kĩ năng so sánh, phân tích, liên hệ các sự kiện lịch sử thế giới với lịch sử Việt Nam.
- Kĩ năng tích hợp kiến thức liên môn.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải