Danh mục : Chưa phân loại

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : giao-trinh-phuong-phap-day-hoc-tieng-viet-o-tieu-hoc.pdf

Số lần xem : 313

Số lượt tải xuống : 5

Kích thước : 0.64 Mb

Số trang : 141

Tải xuống (0.64 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Chương trình học phần gồm hai phần:
Phần 1 “Những vấn đề chung về phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học” có các chương:
Chương 1: Bộ môn Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học.
Chương 2: Cơ sở khoa học của phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học
Chương 3: Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt ở tiểu học
Chương 4: Các nguyên tắc và phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học
Phần 2 “Phương pháp dạy học các phân môn” gồm các chương:
Chương 5: Phương pháp dạy Học vần.
Chương 6: Phương pháp dạy Tập viết.
Chương 7: Phương pháp dạy học Luyện từ và câu.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải