Danh mục : Chưa phân loại

Upload vào lúc : 5 tháng trước

File gốc : de-cuong-on-thi-hoc-ki-1-mon-dia-ly-lop-7_compressed.pdf

Số lần xem : 63

Số lượt tải xuống : 3

Kích thước : 0.21 Mb

Số trang : 18

Tải xuống (0.21 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề cương ôn tập Học kỳ I môn Địa lý 7 năm 2020 - 2021 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

I. Lý thuyết:
THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƢỜNG
1/-Sự bùng nổ DS: xảy ra khi TLTTN
đạt 2,1%
-Hậu quả: Vượt quá khả năng giải
quyết các vấn đề ăn, mặc, ở, học hành,
việc làm…
3/ Đặc điểm 3 chủng tộc:
- Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it ( da trắng):
sống chủ yếu ở châu Âu
- Chủng tộc Nê-grô-it (da đen): sống
chủ yếu ở châu Phi.
- Chủng tộc Môn-gô-lô-it da vàng):
sống chủ yếu ở châu Á.
2/ Sự phân bố dân cƣ: dân cư phân bố không đều, dân cư
tập trung đông những nơi có điều kiện sống thuận lợi và thưa
thớt vùng núi, vùng sâu, vùng xa, khí hậu khắc nghiệt
4/ Các kiểu quần cƣ:
- Quần cư nông thôn: có mật độ dân số thấp; làng mạc, thôn
xóm thường phân tán gắn với đất canh tác, đồng cỏ, đất
rưng, hay mặt nước; dân cư sống chủ yếu dựa vào sản xuất
nông, lâm, ngư nghiệp.
- Quần cư đô thị: có mật độ dân số cao; dân cư sống chủ yếu
dựa vào sản xuất công nghiệp và dịch vụ.
5/ Siêu đô thị: là đô thị có số dân hơn 8 triệu dân.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải