Danh mục : Tôn giáo

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Đạo Phật Siêu Khoa Học - Minh Giác Nguyễn Học Tài.pdf

Số lần xem : 576

Số lượt tải xuống : 11

Kích thước : 1.25 Mb

Số trang : 224

Tải xuống (1.25 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đạo Phật siêu Khoa học trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Chủ đích của cuốn sách này là để dẫn chứng những điều đức phật và chƣ vị Bồ Tát đã nói cách đây trên 25 thế kỷ mà bây giờ khoa học mới dần dần khám phá ra.
Thứ hai, trình bày những khám phá mới của hoa hoc về lãnh vực Khoa học, Thiên văn, Vật lý, Y
học, Nhân chủng học v…v...
Thứ ba, thắp sáng đuốc tuệ của Phật để duy trì ngôi Tam Bảo vĩnh cữu ở thế gian.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải