Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : 7424_BKHDT-TH_516178_compressed.pdf

Số lần xem : 358

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.15 Mb

Số trang : 8

Tải xuống (0.15 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Công văn 7424/BKHĐT-TH năm 2021 về sửa đổi quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Đất đai do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 6230/VPCP-QHĐP ngày 07/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung trả lời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 3521/BVHTTDL-VP ngày 24/9/2021; Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 6731/NHNN-VP ngày 22/9/2021; Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 3751/BTTTT-VP ngày 27/09/202; Bộ Y tế tại công văn số 8428/BYT-VPB1 ngày 06/10/2021; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 6380/BNN-TCTS ngày 05/10/2021; Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 5946/BTNMT-PC ngày 29/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Nội dung kiến nghị (số 17 tại văn bản số 6230/VPCP-QHĐP):

a) Theo Điều 5 Luật Đầu tư công đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A cho phép tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) thành dự án độc lập để thực hiện trước; các dự án còn lại, việc GPMB chỉ được triển khai tại bước thực hiện dự án, tức là sau khi dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư (Điều 54). Cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi một số quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Đất đai theo hướng cho phép xây dựng dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng riêng và xem xét đây là hoạt động chuẩn bị đầu tư hoặc chuẩn bị thực hiện dự án, tách ra khỏi hoạt động thực hiện dự án. Vì, Luật Xây dựng quy định chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án; còn Luật Đất đai quy định việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vì lợi ích quốc gia, công cộng căn cứ: kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.

b) Cử tri đề nghị quy định rõ chế tài xử lý đối với các Bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công theo hướng điều chuyển vốn đầu tư đối với các bộ ngành, địa phương chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công cho các Bộ, ngành, địa phương khác có khả năng giải ngân nguồn vốn tốt hơn để sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng đem lại hiệu quả khai thác công trình, lợi ích KT-XH cho nhân dân.

c) Để tiếp tục xây dựng và phát triển huyện đảo Bạch Long Vĩ trong thời gian tới, cử tri đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành trung ương có cơ chế, chính sách ưu đãi về: nguồn vốn, chính sách thuế, cơ chế bù lỗ, hỗ trợ rủi ro, về chế độ thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn cao... để thu hút đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ như: Cung ứng vật tư nghề cá, nhiên liệu và dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, lưu trú; phát triển đội tàu dịch vụ khai thác hải sản trên biển; phát triển công nghiệp phục vụ khai thác, sơ chế và bảo quản hải sản; dịch vụ y tế, giáo dục, viễn thông, hệ thống ngân hàng; phát triển các dịch vụ hàng hải,... tạo động lực phát triển KT-XH huyện đảo.

d) Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương huy động rộng rãi các nguồn lực hợp pháp, nhất là hợp tác công - tư trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đẩy nhanh nhập khẩu vaccine, khuyến khích các địa phương có đủ điều kiện thực hiện nhập khẩu trực tiếp các loại vaccine đã được cấp phép và công nhận theo quy định pháp luật để tiêm phòng cho người dân; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, tiến tới tự chủ vaccine nhanh nhất, sớm nhất có thể nhưng phải bảo đảm an toàn, hiệu quả.

đ) Cử tri đề nghị Chính phủ xây dựng một chiến lược căn cơ, lựa chọn một số thành phố có điều kiện như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng... để tập trung đầu tư, phát triển, đưa các thành phố này trở thành trung tâm của mạng lưới đô thị quốc gia và xuyên quốc gia, kết nối những dòng chảy về vốn, công nghệ, hàng hóa, dân số và các lĩnh vực văn hóa - xã hội của Việt Nam và Thế giới.

e) Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét đẩy mạnh phân cấp cho địa phương được phép điều chỉnh quy hoạch ở quy mô nhất định, không ảnh hưởng lớn đến quy hoạch chung và các chỉ tiêu chính của quy hoạch.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!