Danh mục : Toán học

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : CHƯƠNG 3-HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.pdf

Số lần xem : 442

Số lượt tải xuống : 1

Kích thước : 0.4 Mb

Số trang : 25

Tải xuống (0.4 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Chương 3 : hệ phương trình bậc nhất hai ẩn trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

1.Phương trình bậc nhất hai ẩn là x và y là hệ thức có dạng
ax + by = c
trong đó a,b và c là các số đã biết
Ví dụ 1:Các phương trình
2x-3y = 1
là những phương trình bậc nhất hai ẩn.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải