Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Chỉ Thị 10-CT-UBND Tỉnh Bắc Giang.pdf

Số lần xem : 109

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.54 Mb

Số trang : 5

Tải xuống (0.54 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Chỉ Thị 10/CT-UBND Tỉnh Bắc Giang trên điện thoại

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 10/CT-UBND Bắc Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2022
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023
Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân trong tỉnh đón mừng năm mới 2023 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm; tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 ngay từ đầu năm. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1723-CV/TU ngày 25/11/2022 của Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa của thời tiết và thay đổi bất thường thuận lợi cho vi rút dịch bệnh lây lan, phát triển;
- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19, bệnh đậu mùa khỉ, cúm A(H5), các dịch bệnh động vật có khả năng lây lan sang người và các bệnh truyền nhiễm khác; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh cúm trên gia cầm để có các biện pháp dự phòng lây sang người và chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đáp ứng; tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm lây sang người tại khu vực có gia cầm ốm, chết và những vùng có nguy cơ cao.
- Bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục kiện toàn lực lượng chống dịch, động viên, có giải pháp nâng cao chế độ đãi ngộ với các cán bộ y tế trên địa bàn, nhất là cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở, cán bộ y tế trong các cơ sở điều trị. Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, tính tự giác, tích cực của người dân, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch bệnh.
2. Về phân phối hàng hoá, tín dụng, giao thông, vận tải
- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố bám sát tình hình diễn biến thị trường và có các giải pháp kịp thời đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn thị trường. Có giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên thị trường, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy định trong kinh doanh xăng dầu.
Chủ động dự báo, chuẩn bị các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để cung ứng sớm và đầy đủ cho Nhân dân, nhất là các vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 202 2 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 57/KH-SCT ngày 17/11/2022 của Sở Công Thương, đảm bảo các cửa hàng kinh doanh, cơ sở sản xuất hàng Tết phải đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức trong phòng, chống cháy, nổ và đảm bảo an ninh, trật tự.
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị chức năng theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh, thời tiết, đánh giá năng lực cung ứng nguồn thực phẩm, đặc biệt là thịt lợn, thịt gà và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, tránh tình trạng có biến động đột biến khi nguồn cung gián đoạn.
- Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa được kiểm dịch, không rõ xuất xứ nguồn gốc và các hành vi gian lận thương mại khác nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, nhất là đối với hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm…
- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết. Quản lý chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 12/12/2022 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
- Kho bạc Nhà nước tỉnh tăng cường công tác kiểm soát chi từ nguồn ngân sách Nhà nước; không thanh toán các khoản chi không đúng quy định.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!