Danh mục : Toán học

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : 6._Bai_tap_tu_luyen_chuyen_de_thong_ke_Toan_7_compressed.pdf

Số lần xem : 141

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.12 Mb

Số trang : 6

Tải xuống (0.12 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Bài Tập Tự Luyện Chuyên Đề Thống Kê - Môn Toán Lớp 7 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

. Trắc nghiệm (Chọn phương án đúng)
Bài 1. Số liệu điều tra lượng nước tiêu thụ 1 tháng của các hộ gia đình được cho trong bảng “tần
số” dưới đây (đơn vị: m3 ):
Giá trị (x) 12 14 15 17 18 20
Tần số (n) 3 2 5 6 4 3
Số các đơn vị điều tra là:
A. 20. B. 23. C. 24. D. 25.
Bài 2. Tuổi nghề (tính theo năm) của một số nhân viên trong một công ty được ghi lại ở bảng
sau:
Tuổi nghề (x) 1 2 3 4 5 6
Tần số (n) 10 12 10 7 6 5
Chọn câu trả lời sai.
A. Số đơn vị điều tra là 50. B. Số các giá trị khác nhau là 6.
C. Giá trị 6 có tần số nhỏ nhất. D. Giá trị 3 có tần số lớn nhất.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!