Danh mục : Địa Lý

Upload vào lúc : 10 tháng trước

File gốc : 11 Bộ đề thi HKII môn Địa lý lớp 10 năm học 2018-2019.pdf

Số lần xem : 71

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.34 Mb

Số trang : 38

Tải xuống (0.34 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc 11 Bộ đề thi HKII môn Địa Lý lớp 10 năm học 2018-2019 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
1. Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp
A.Sản xuất phân tán trong không gian.
B.Sản xuất bao gồm hai giai đoạn.
C.Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân bố tỉ mỉ, có sự phối hợp
chặt chẽ để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
D.Sản xuất có tính tập trung cao độ.
2. Nhân tố làm thay đổi việc khai thác, sử dụng tài nguyên và phân bố hợp lí các ngành
công nghiệp
A. Dân cư và lao động B. Thị trường C. Tiến bộ khoa học kĩ thuật D. Chính sách
3. Ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc ngành năng lượng?
A. Khai thác than B. Khai thác dầu khí C. Điện lực D. Lọc dầu
4. Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là
A. Điểm công nghiệp B. Xí nghiệp công nghiệp
C. Khu công nghiệp D. Trung tâm công nghiệp

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!