Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 4 tháng trước

File gốc : Quyết Định 81-QĐ-UBND.pdf

Số lần xem : 35

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.53 Mb

Số trang : 3

Tải xuống (0.53 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Quyết Định 81/QĐ-UBND Thành phố Cần Thơ trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 81/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT MẠNG LƯỚI BẾN BÃI ĐỖ XE CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030;
Căn cứ Công văn số 360/HĐND-TT ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ý kiến đối với việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 30/TTr-SGTVT ngày 05 tháng 01 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 25/01/2017, với các nội dung như sau:
1. Bãi đỗ xe buýt Sân bay:
Quy hoạch điều chỉnh vị trí bãi đỗ xe buýt Sân bay theo Quyết định 209/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 đến vị trí mới như sau:
- Vị trí nằm trên đường Vành đai Sân bay, trước lối vào sân bay, quận Bình Thủy (bên phải, hướng từ đường Võ Văn Kiệt đi vào sân bay), có hướng kết nối ra đường Võ Văn Kiệt.
- Diện tích bãi đỗ xe buýt khoảng 15.000m2.
2. Bãi đỗ xe buýt Nam Cái Răng (phường Ba Láng):
Quy hoạch điều chỉnh vị trí bãi đỗ xe buýt Nam Cái Răng theo Quyết định 209/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 đến vị trí mới như sau:
- Vị trí thuộc phường Ba Láng, quận Cái Răng, bên phải tuyến Quốc lộ 61C (hướng Cần Thơ đi Hậu Giang), giao với đường Tân Thạnh Tây.
- Quy mô diện tích bãi đỗ xe buýt khoảng 15.000m2.
3. Bãi đỗ xe buýt Cái Cui:
Quy hoạch bổ sung bãi đỗ xe buýt Cái Cui với vị trí và quy mô như sau:
- Vị trí bên phải đường Võ Nguyên Giáp, giao với đường vào phường Tân Phú, quận Cái Răng.
- Quy mô diện tích bãi đỗ xe buýt khoảng 5.000 m2.
4. Bãi đỗ xe buýt quận Ô Môn:
Quy hoạch bổ sung bãi đỗ xe buýt quận Ô Môn với vị trí và quy mô như sau:
- Vị trí trên tuyến tránh sạt lở Quốc lộ 91, đối diện Bãi đỗ xe buýt tạm đang hoạt động thuộc phường Thới Hòa, quận Ô Môn.
- Quy mô bãi đỗ xe buýt khoảng 5.000m2.
5. Bãi đỗ xe buýt quận Thốt Nốt số 1:
Quy hoạch điều chỉnh vị trí bãi đỗ xe buýt quận Thốt Nốt số 1 theo Quyết định 209/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 đến vị trí mới như sau:
- Vị trí góc giao giữa đường tránh Thốt Nốt với đường Tỉnh 921 phương án tuyến thẳng (đoạn mới nối vào đường Nguyễn Thái Học).
- Quy mô bãi đỗ xe buýt khoảng 10.000m2.
6. Bãi đỗ xe buýt Nam Cờ Đỏ:
Quy hoạch điều chỉnh vị trí bãi đỗ xe buýt Nam Cờ Đỏ theo Quyết định 209/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 đến vị trí mới như sau:
- Vị trí trên đường Tỉnh 922, nằm đối diện Công an huyện Cờ Đỏ.
- Quy mô diện tích bãi đỗ xe buýt dự kiến khoảng 21.000m2
7. Bãi đỗ xe buýt Tây Thới Lai:
Quy hoạch điều chỉnh vị trí bãi đỗ xe buýt Tây Thới Lai theo Quyết định 209/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 đến vị trí mới như sau:
- Vị trí trên đường Tỉnh 922, đối diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thới Lai.
- Quy mô diện tích bãi đỗ xe buýt khoảng 7.100m2.
8. Bãi đỗ xe buýt thị trấn Vĩnh Thạnh:
Quy hoạch điều chỉnh vị trí bãi đỗ xe buýt thị trấn Vĩnh Thạnh theo Quyết định 209/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 đến vị trí mới như sau:
- Vị trí trên đường Tỉnh 919, đầu đường dẫn vào tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (hướng về Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh).
- Quy mô diện tích bãi đỗ xe buýt khoảng 5.000m2.
9. Tổ chức thực hiện:
Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân quận, huyện: Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh chịu trách nhiệm cập nhật việc điều chỉnh và công bố điều chỉnh Quy hoạch; xác định quỹ đất dành cho các dự án điều chỉnh và quản lý chặt chẽ nhằm tránh tình trạng chồng lấn trong cấp phép xây dựng; tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng được duyệt nêu trên theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân và nhu cầu phát triển của địa phương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và các nội dung khác theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 không thay đổi.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!