Danh mục : Công nghệ thông tin

Upload vào lúc : 7 tháng trước

File gốc : NHN_DNG_CH_VIT_TAY_BNG_MO_HINH_MARK.pdf

Số lần xem : 141

Số lượt tải xuống : 4

Kích thước : 0.5 Mb

Số trang : 36

Tải xuống (0.5 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Nhận dạng chữ viết tay bằng mô hình markov ẩn trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Các bài toán nhận dạng đang được ứng dụng trong thực tê, hiện nay tập trung vào nhận dạng mẫu, nhận dạng tiếng nói và nhận dạng chữ…
-Nhận dạng chӳ viết tay là bài toán được quan tâm rất nhiều và nhận dạng ký tự không dấu đư đạt được nhiều thành công lớn.
-Nhận dạng chӳ viết tay tiếng Việt vẫn còn là vấn đề thách thức lớn đối với các nhà nghiên cứu.
- Bài toàn này chưa thể giải quyết trӑn vẹn được vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào người viết và sự biến đổi quá đa dạng trong cách viết và trạng thái sức khỏe, tinh thần của từng người viết.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải